Estàs aquí : Inici > Serveis > Sostenibilitat
El medi ambient s'ha convertit en un dels pilars fonamentals del desenvolupament social i econòmic a nivell mundial. La protecció de l'entorn depèn del grau d'implicació de tots els agents en la resolució dels greus problemes ambientals que s'estan detectant.
En PAMIAS oferim serveis innovadors dirigits a crear un desenvolupament que respongui a les necessitats de les generacions actuals sense comprometre les possibilitats de les generacions futures.
Serveis d’assistència tècnica per a la gestió energètica en l’edificació i la industria.
 • Auditories energètiques
 • Consultoria i assessorament per a l’externalització energètica
 • Projectes d’instal·lació d’energia solar, cogeneració, microgeneració o energia distribuïda
 • Qualificació energètica (LIDER y CALENDER)
Suport per a l’obtenció de certificacions ambientals en projectes i direccions d’obra.
 • Certificació LEED® d’edificis
 • Incorporació de criteris ambientals en el disseny
 • Justificació del CTE
 • Sistemes de Certificació Sostenible: LEED®, Green Globes, SBToll 07...
 • Assessors acústics
 • Estudis de fatxades, ventilació, aïllaments
Serveis orientats a millorar la gestió ambiental d’empreses i municipis.
 • Llicencies ambientals i avaluacions ambientals
 • Estudis d’impacte ambiental i Informes ambientals de plans d’obra
 • Optimització en la gestió de residus
 • Implantació de:
  • Il·luminació pública ecoeficient
  • Mobiliari urbà integrat en l’entorn
  • Senyalitzacions
  • Contenidors soterrats per optimitzar la recollida selectiva
© Pamias Servicios de Ingeniería S.A. | Pallars 99 1 08018 Barcelona | Tel. 933 667 500 · Fax. 933 667 509 | pamias@pamias.com | Realitzat per Capellades Disseny