Estàs aquí : Inici > Serveis > Enginyeria > Industrial
UN PROJECTISTA I GESTOR QUE CONTRIBUEIX A CREAR VALOR EN LA SEVA ACTIVITAT PRODUCTIVA
PAMIAS dissenya i gestiona la construcció d’instal·lacions industrials complexes aportant els seus coneixements en enginyeria durant totes les fases de la inversió productiva.
Empreses que desenvolupen els seu treball en sectors industrials en els quals és necessari mantenir alts estàndards de qualitat en el servei prestat, demanden serveis d’enginyera que permetin conèixer per endavant i sense desviacions la qualitat acordada, la data de lliurament i cost final del projecte.
ESTUDIS PREVIS
 • Estudis d’ubicació i condicions urbanístiques
 • Programes de necessitats i plans directors
PROJECTES BÀSICS
 • Estudi d’alternatives
 • Estudis de lay-out
 • Disseny preliminar
 • Valoracions econòmiques
PROJECTES D’EXECUCIÓ
 • Especificacions tècniques
 • Càlcul d’estructures
 • Disseny d’instal·lacions
 • Memòries i planols d’execució
 • Planificació
 • Mesuraments i pressupostos
 • Arquitectura
 • Concepció i disseny d’edificis
 • Col·laboració amb altres estudis d’arquitectura
 • Instal·lacions
 • Electricitat
 • Energies alternatives. Sostenibilitat
 • Climatització i ventilació
 • Fluides
 • Xarxes de telecomunicació, imatge, veu i dades
 • Seguretat
GESTIÓ DE CONTRATACIÓ
 • Processos de Licitació
 • Avaluació i comparació d’ofertes
 • Preparació de contractes
DIRECCIÓ DE OBRES
 • Control econòmic i de planificació
 • Control de qualitat i d’execució
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Mesuraments i certificacions
 • Gestió d’obres
ENGEGADA
 • Protocols de realització de probes i recepció
 • Plànols “as built”
 • Programes d’operació i manteniment
ENGINYERIA LEGAL
 • Obtenció i gestió de permisos
 • Legalitzacions, llicències i autoritzacions
 • Auditories compliment de la normativa
© Pamias Servicios de Ingeniería S.A. | Pallars 99 1 08018 Barcelona | Tel. 933 667 500 · Fax. 933 667 509 | pamias@pamias.com | Realitzat per Capellades Disseny